KOMUNALNI CENTAR
IVANIĆ-GRAD D.O.O.

za obavljanje komunalnih i drugih usluga, trgovinu, graditeljstvo i upravljanje nekretninama OIB: 77038075724
Moslavačka 13
HR-10310 Ivanić-Grad
t: +385 1 28 31 050
f: +385 1 28 31 066

info@kcig.hr
www.kcig.hr

U proteklom razdoblju ...

U proteklom razdoblju, Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. je nastavio sa svojim radovima.
Nastavljeni su radovi na streljani u Žeravincu. Prilikom radova, uočeno je da krovište prokišnjava pa se pristupilo sanaciji i zamjeni cjelokupne izolacije krovišta. Nakon tih radova, pristupilo se izradi spuštenog stropa koji je ujedno i izoliran staklenom vunom, postavljena je rasvjeta meta prema naputku Streljačkog saveza i obojani su zidovi, strop i prozori. Radovi se bliže kraju, još je ostalo uređenje ulaza, ureda i sanitarnog čvora.

Više...

 

Bus, profiliranje, semafor

Tijekom tjedna, Komunalni centar Ivanić-Grad d.o.o. je uz redovno održavanje Grada i radova na streljani, započeo sa profiliranjem odvodnih kanala.
Počelo se sa profiliranjem kanala u Zaklepici, dužine oko 70 m, a nastavilo se u odvojku Majdekove ulice u Šarampovu dužine oko 30 m gdje je ujedno bilo potrebno napraviti i cijevni propust.

 

Više...

 

Čišćenje sipine i uklanjanje stabala

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. su prošli tjedan započeli sa čišćenjem sipine korištene za posipavanje cesta tijekom zimskog perioda.
Najprije se krenulo se sa ručnim struganjem i čišćenjem u Omladinskoj ulici koja je završena, nakon čega su slijedile Savska ulica i Ulica slobode dok se sa čistilicom sipina čisti po svim ostalim ulicama na području Grada.

 

Više...

 

Mrtvačnica Bregi

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. iz sektora uprave groblja pristupili su uređivanju objekata i druge komunalne infrastrukture po gradskim grobljima.
U sklopu mrtvačnice na groblju u Posavskim Bregima prekontrolirane su i sanirane u potpunosti instalacije vodovoda i odvodnje, a isto tako i električne instalacije. Obnovljena je i zamijenjena keramika i vodokotlić, a obojan je i kompletan prostor sanitarnog čvora sa pomoćnom prostorijom te je sanitarni čvor stavljen u funkciju.

Više...

 

Uređenje groblja

Djelatnici Komunalnog centra Ivanić-Grad d.o.o. iz sektora uprave groblja pristupili su uređivanju objekata i druge komunalne infrastrukture po gradskim grobljima.
U sklopu mrtvačnice na groblju u Posavskim Bregima prekontrolirane su i sanirane u potpunosti instalacije vodovoda i odvodnje, a isto tako i električne instalacije. Obnovljena je i zamijenjena keramika i vodokotlić, a obojan je i kompletan prostor sanitarnog čvora sa pomoćnom prostorijom te je sanitarni čvor stavljen u funkciju.

 

Više...